Kezdőlap Cégbemutatás Áraink Tűzvédelmi, munkavédelmi hírek Akció

 

Elérhetőség Szolgáltatásaink Termékeink Tűzoltó készülék webmúzeum

 

RÓKA MÓKA

 

 

Ezen az oldalon tűzvédelemmel, munkavédelemmel kapcsolatos híreket, aktuális jogszabályokat olvashatja.

(az oldal folyamatos feltöltés alatt van)

 

TŰZVÉDELEM

Törvények

1996. évi XXXI. törvény

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXVII. törvény

a polgári védelemről.

1999. évi  LXXIV. törvény

a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről.

Kormányrendeletek

116/1996. (VII. 24.) Korm. rend.

a tűzvédelmi bírságról.

118/1996. (VII. 24.) Korm. rend.

a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról.

142/1999. (IX. 8.) Korm. rend.

a tűzszerészeti mentési feladatok ellátásáról

158/1999.(XI. 19.) Korm. rend.

a katasztrófa-egészségügyi ellátásról.

179/1999. (XII. 10.) Korm. rend.

a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999.évi LXXV. törvény végrehajtásáról.

191/2002. (IX. 4). Korm. rend.

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről.

155/2003.(X. 1.) Korm. rendelet

a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről.

139/2004. (IV. 29.) Korm. rend.

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól.

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről.

79/2007. (VI. 24.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól

256/2008. (X. 21.) Korm. rend.

az önkéntes tűzoltóság létesítéséről, működésének feltételeiről és feladatáról.

261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól

Miniszteri rendeletek

11/1994. (III. 25.) IKM rendelet

az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól.

27/1996. (X. 30.) BM rendelet

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról.

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet

a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

37/1997. (VI. 11.) BM rendelet

a tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről és szabályairól.

31/2001. (XII. 19.) BM rendelet

a tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes szabályairól

8/2002. (II. 16.) GM rendelet

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról.

1/2003. (I. 9.) BM rendelet

a tűzoltóság tűzoltási és mentési tevékenységének szabályairól.

3/2003. (III. 11.) FMM-ESZCSM r.

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről.

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről.

23/2005. (VI. 16.) HM rendelet

a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

128/2005. (XII. 29.) GKM rend.

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal veszélyes ipari üzemekre vonatkozó szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről.

1/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelet

a Hivatásos Tűzoltóságok Szolgálati Szabályzatának kiadásáról.

6/2007. (III. 13.) ÖTM rendelet

a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól.

11/2007. (IV. 24.) ÖTM rendelet

a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről.

12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet

a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról.

19/2007. (VIII. 29.) ÖTM rendelet

a tűzvédelem atomenergia alkalmazásával kapcsolatos

4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet

az erdők tűz elleni védelméről.

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.

10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről.

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet

a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól.

3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet

a megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt � hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről.

22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet

a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról.

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet

a tűzoltóságok legkisebb erő- és eszközállományáról, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a működési területről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről

15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet

a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról

 

Törvények

1978. évi IV. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

1992. évi XXII. törvény

a Munka Törvénykönyvéről

1993. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

1996. évi LXXV. törvény

a munkaügyi ellenőrzésről

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

1999. évi XLII. törvény

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

2000. évi XXV. törvény

a kémiai biztonságról

2004. évi CXL. törvény

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Kormányrendeletek

89/1995. (VII. 14.) Korm. rend.

a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet

térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

217/1997. (XII. 1.) Korm. rend.

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

253/1997. (XII.20.) Korm. rend.

az országos településrendezési és építési követelményekről

284/1997. (XII. 23.) Korm. rend.

térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

218/1999. (XII. 28.) Korm. rend.

az egyes szabálysértésekről

215/2004. (VII. 13.) Korm. rend.

a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rend.

a fegyverekről és lőszerekről

18/2006. (I. 26.) Korm. rend.

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

358/2008. (XII. 31.) Korm. rend.

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

191/2009. (IX. 15.) Korm. rend.

az építőipari kivitelezési tevékenységről

192/2009. (IX. 15.) Korm. rend

az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rend.

az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

203/2009. (IX. 18.) Korm. rend.

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről

288/2009. (XII. 15.) Korm. rend.

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rend.

a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

167/2010. (V. 11.) Korm. rend.

az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről

314/2010. (XII. 27.) Korm. rend.

az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről

323/2010. (XII. 27.) Korm. rend.

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről

Miniszteri rendeletek

20/1979. (IX.18.) KPM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás és mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról

8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet

a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet

a keszonmunkákról

22/1991. (XI. 15.) NM rendelet

a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról

13/1992. (VI. 26.) NM rend

a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

5/1993. (XII.26.) MüM rendelet

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 2011. január 1-től

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 2012. január 1-től

17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet

az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről

27/1995. (VII.25.) NM rendelet

a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

2/1998. (I.16.) MüM rendelet

a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

25/1998. (XII.27.) EüM rendelet

az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

33/1998.(VI.24.) NM rendelet

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet

a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet

a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

65/1999. (XII.22.) EüM rendelet

a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.

78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet

a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről

25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet

a munkahelyek kémiai biztonságáról

26/2000. (IX.30.) EüM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általa okozott egészségkárosodások megelőzéséről

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet

az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet

a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről

5/2001. (I.16.) FVM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről

8/2001. (III. 30.) GM rendelet

a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről

9/2001. (IV.5.) GM rendelet

a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

30/2001. (X. 3.) EüM rendelet

a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendelet

a polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről

21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet

a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről

3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről

18/2003. (V. 7.) HM rendelet

a honvédelmi ágazatban bekövetkezett balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról

83/2003. (VII.16.) FVM rendelet

a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól

14/2004. (IV.19.) FMM rendelet

a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet

a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

22/2005. (VI. 14.) HM-EüM együttes rendelet

az állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülőegészségi feltételeiről

22/2005. (VI.24.) EüM rendelet

a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről

66/2005. (XII.22.) EüM rendelet

a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

3/2006. (I.26.) EüM rendelet

az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről

7/2006. (III. 21.) HM rendelet

a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő engedélyezésének szabályairól

12/2006. (III. 23.) EüM rendelet

az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

7/2007. (I. 22.) GKM rendelet

a mutatványos berendezések biztonságosságáról

16/2008. (VIII. 30) NFGM rend.

a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

18/2008. (XII. 3.) SZMM rend.

az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

32/2009. (VI. 30.) KHEM rend.

a hajózó személyzet képzéséről és szakszolgálati engedélyéről

32/2009. (XII. 23.) SZMM rend.

a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

54/2009. (X. 9.) KHEM rendelet

a bányászat területén munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátására jogosult személyek szakképesítési követelményeiről

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről

Biztonsági szabályzatok

15/1989. (X.8.) MÉM rendelet

az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról

17/1993. (VII. 1.) KHVM rend.

az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról (Mellékletek: Vasútüzem, Vasútépítés-fenntartás, Gépjárműjavítás, Hajózási munkák BSZ.)

11/1994. (III. 25.) IKM rendelet

az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól

30/1995. (VII.25.) IKM rendelet

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról

31/1995. (VII.25.) IKM rendelet

a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet

a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet

a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet

egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról

47/1999. (VIII.4.) GM rendelet

az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

12/2000. (VI. 15.) NKÖM rend.

a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

4/2001. (IX. 26.) SzCsM-EüM együttes rendelet

a tengeri halászhajók fedélzetén dolgozók munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

9/2001. (IV. 5.) GM rendelet

a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

16/2001. (III.3.) FVM rendelet

a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról

108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet

a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet

az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról

89/2003. (XII. 16.) GKM rend.

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet

a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet

a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

101/2004. (VII. 30.) GKM rend.

a Külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzata kiadásáról

143/2004. (XIl.22.) GKM rend.

a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

24/2005. (III. 23.) FVM rendelet

a vágóállatok levágásának és feldolgozásának Biztonsági Szabályzatáról

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet

a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről

45/2006. (VI.15.) FVM rendelet

a szikvíz gyártásának, töltésének, valamint a szikvizes palack és ballon tárolásának és szállításának Biztonsági Szabályzatáról

24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet

a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról

2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet

a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról

13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról

6/2010. (VII. 30.) NFM rendelet

a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról

8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet

a propán-bután töltő- és tároló üzemek Biztonsági Szabályzatáról

 

 

                                                                                                               

1996. évi LXXV. törvény

a munkaügyi ellenőrzésről.

1997. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

2000. évi XXV. törvény

a kémiai biztonságról.

2003. évi LXXXIV. törvény

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről.

295/2006. (XII.23.) Korm. rendelet

az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről.

5/1993. (XII.26.) MüM rendelet

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

1999. évi LXIX. törvény

a szabálysértésekről.

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes szabálysértésekről.

10/2000. (II. 23.) BM rendelet

a helyszíni bírságolás részletes szabályairól.

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a munkabiztonsági szakértői tevékenységről.

  • Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság, foglalkozás-egészségügy

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet

a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról.

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet

a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról.

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről.

21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet.

a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet

a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről.

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet

a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

  • Munkabaleset

1993. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről és a végrehajtására kiadott 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet egységes szerkezetben.

  • Foglalkozási betegség, fokozott expozíció

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról.

  • Munkahely

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről.

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet

a keszonmunkákról.

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet

a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről.

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet

a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről.

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet

a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről.

25/2000. (IX. 31.) EüM-SZCSM együttes rendelet.

a munkahelyek kémiai biztonságáról

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről.

41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet

az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról.

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.

4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.

3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről.

22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet

a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről.

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet

a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről.

12/2006. (III. 23.) EüM rendelet

az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről.

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól.

Munkaeszköz, gép

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet

a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet

a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjérő l.

Egyéni védőeszköz

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet

a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.

17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet

az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól.

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet

az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról.

  •  Anyagmozgatás, közlekedés

 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet

az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról

25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet

az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről.

  •  Építés, villamosság, hegesztés, vas- és fémipari szerelés, emelőgép, ipari alpintechnika, bányászat

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet

az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról.

4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet

az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról.

72/2003.(X.29.) GKM rendelet

a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról.

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet

a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról.

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről.

  •  Kereskedelem, vendéglátóipar, televízió, mozgófilm, színház

30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet

a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról.

35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet

a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról.

12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet

a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági Szabályzat kiadásáról.